Showing all 3 results

Với đội ngũ kỹ sư R&D, ADG sẽ cập nhật các phương thức quản lý khách sạn mới nhất và hiệu quả cao nhất. Bao gồm các phương thức:

  1. Phần mềm THLock: – Phần mềm sẽ kết hợp với khóa THLock sử dụng đảm bảo check in, check out, Query lại log đảm bảo không bị thất thoát và tiện lợi và miễn phí.
  2. Kết hợp với bên thứ 3 (bên phát triển): Bên THLock sẽ cho một file mã nguồn mở miễn phí (SDK) giúp kết nối tiện lợi với các phần mềm mới nhất trên thị trường: Ezcloud, TCSoft…. Kết nối với khóa THLock
  3. Sử dụng phàn mềm kết nối và khóa THLock dành riêng cho khách sạn cỡ nhỏ, homestay: – Khách nhận được tin nhắn mã số theo thời gian đăng ký và đảm bảo khách không cần check in ở lễ tân (đảm bảo riêng tư) vẫn có thể mở cửa, với sự phát triển của ADG đảm bảo an toàn, tiện lợi, quản lý doanh thu cho khách.